ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ จากประสบการณ์ทำงาน ซื้อ ขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน

รวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยสภาพแวดล้อม

บ้านสุขภาพอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน

คงต้องยอมรับความจริงกันว่า ปัจจุบันมนุษย์ ได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยความ ฟุ่มเฟือยและมากเกินความจำเป็น เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตตนเองจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะ เป็นปัญหาในเรื่องภาวะโลกร้อนต่อเนื่องถึงเรื่องอาหารการกินและการใช้ชีวิตในระบบ สังคมที่ซับซ้อน สิ่งเหล่านี้เริ่มย้อนกลับมาทำลายวงจรชีวิตของเราชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โมเดลการดำรงชีวิตใหม่ๆ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกที่ไม่อาจปฏิเสธในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเพื่อต่อลมหายใจให้กับชีวิตของตนเอง บ้านสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจใน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน บ้านสุขภาพคืออะไร มีความแตกต่างจากบ้านปกติที่อาศัยอย่างไร หากมองภาพกว้างๆ คงไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องความอบอุ่นใจจากการใช้ชีวิตร่วมกันในระบบครอบครัว ซึ่งยังคงเป็นหัวใจสำคัญของคำว่าบ้าน เพียงแต่ในอดีตการสร้างบ้านมักคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย มั่นคงเเข็งแรง และประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก มากกว่าที่จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ สำหรับบ้านสุขภาพ คือ ห่างไกลจากมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคำขวัญที่เราได้ยินบ่อยๆ ผสมผสานกับระบบการจัดบ้านให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ สามารถนำพลังจากลมและแสงแดด ซึ่งเป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด มาใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด บ้านสุขภาพต้องเริ่มที่การออกแบบ บ้านสุขภาพที่ดีจะต้องมีความโปร่ง มีหน้าต่างบ้านพอสมควร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงแดดเล็ดลอดเข้าถึงในบ้านได้ มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เช่น ห้องครัว ห้องนอน ภายในห้องน้ำควรมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งออกเป็นสัดส่วน เพื่อลดความอับชื้น ซึ่งเป็นบ่อเกิดของเชื้อรา บ้านสุขภาพ ต้องกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โครงสร้างบ้านตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งภายใน จะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้สี ควรหลีกเลี่ยงสีที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ควรเลือกวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ […]

more... »

Sat, June 21 2014 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on บ้านสุขภาพอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน