ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ จากประสบการณ์ทำงาน ซื้อ ขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน

รวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยสภาพแวดล้อม

บ้านสุขภาพอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน

253194
คงต้องยอมรับความจริงกันว่า ปัจจุบันมนุษย์ ได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยความ ฟุ่มเฟือยและมากเกินความจำเป็น เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตตนเองจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะ เป็นปัญหาในเรื่องภาวะโลกร้อนต่อเนื่องถึงเรื่องอาหารการกินและการใช้ชีวิตในระบบ สังคมที่ซับซ้อน สิ่งเหล่านี้เริ่มย้อนกลับมาทำลายวงจรชีวิตของเราชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โมเดลการดำรงชีวิตใหม่ๆ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกที่ไม่อาจปฏิเสธในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเพื่อต่อลมหายใจให้กับชีวิตของตนเอง บ้านสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจใน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน

บ้านสุขภาพคืออะไร มีความแตกต่างจากบ้านปกติที่อาศัยอย่างไร หากมองภาพกว้างๆ คงไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องความอบอุ่นใจจากการใช้ชีวิตร่วมกันในระบบครอบครัว ซึ่งยังคงเป็นหัวใจสำคัญของคำว่าบ้าน เพียงแต่ในอดีตการสร้างบ้านมักคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย มั่นคงเเข็งแรง และประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก มากกว่าที่จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ

สำหรับบ้านสุขภาพ คือ ห่างไกลจากมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคำขวัญที่เราได้ยินบ่อยๆ ผสมผสานกับระบบการจัดบ้านให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ สามารถนำพลังจากลมและแสงแดด ซึ่งเป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด มาใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด บ้านสุขภาพต้องเริ่มที่การออกแบบ บ้านสุขภาพที่ดีจะต้องมีความโปร่ง มีหน้าต่างบ้านพอสมควร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงแดดเล็ดลอดเข้าถึงในบ้านได้ มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เช่น ห้องครัว ห้องนอน ภายในห้องน้ำควรมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งออกเป็นสัดส่วน เพื่อลดความอับชื้น ซึ่งเป็นบ่อเกิดของเชื้อรา

บ้านสุขภาพ ต้องกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โครงสร้างบ้านตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งภายใน จะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้สี ควรหลีกเลี่ยงสีที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ควรเลือกวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือเส้นใยธรรมชาติ บ้านสุขภาพ ต้องสะอาด ปลอดฝุ่น เพราะฝุ่นละอองและไรฝุ่น คือสาเหตุสำคัญของโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของคนในยุคนี้ บ้านเพื่อสุขภาพควร เป็นบ้านที่ดูแลง่าย สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง มีความโปร่งโล่ง สว่าง ด้วยแสงแดดจากธรรมชาติ ไม่ควรใช้ผ้าหนาๆ หนักๆ ที่เก็บฝุ่นได้ดีมาทำเป็นผ้าม่าน ปลอกหมอนอิง หรือผ้าหุ้มเบาะ หลีกเลี่ยงการปูพรมเต็มห้องเพื่อป้องกันปัญหาในเรองฝุ่น หากต้องการปูพรม ให้เลือกพรมชิ้นและปูเฉพาะจุด ซึ่งจะดูแลได้ง่ายกว่า ส่วนพื้นบ้านก็ควรใช้พื้นผิวเรียบๆ เช่น พื้น กระเบื้อง พื้นหิน พื้นไม้ ซึ่งไม่เก็บฝุ่น สามารถทำความสะอาด ได้ง่าย

บ้านสุขภาพ ไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ เราสามารถนำวิธีการและแนวคิดมาประยุกต์หรือ ดัดแปลงบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเพื่อปรับปรุงให้เป็นบ้านสุขภาพได้เช่นเดียวกัน นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนสายใยแห่งความรักของคนในครอบครัวให้มีความแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของการมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกัน

Sat, June 21 2014 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน