ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ จากประสบการณ์ทำงาน ซื้อ ขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน

รวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยสภาพแวดล้อม

เทรนด์รักสุขภาพมาแรง ดันนักลงทุนแห่ซื้อกิจการโรงพยาบาล

เทรนด์รักสุขภาพมาแรง ดันนักลงทุนแห่ซื้อกิจการโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น จากรายงานของบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าโรงพยาบาลกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่อยู่ในภาคธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนแนวโน้มดังกล่าวมาจากการใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ และการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “เมื่อพูดถึงการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไปมักหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภท ได้แก่ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย และโรงแรม แต่ในความเป็นจริง การลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ยังเกิดขึ้นในภาคธุรกิจประเภทอื่นๆ อีกด้วย อาทิ การดูแลรักษาสุขภาพ อุตสาหกรรมการผลิต และโลจิสติกส์ เป็นต้น สำหรับธุรกิจการดูแลรักษาสุขภาพนั้น พบว่าเป็นภาคธุรกิจที่มีการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากเป็นพิเศษเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด” จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแสดงให้เห็นว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีการลงทุนซื้อขายสถานพยาบาลทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดขึ้นหลายรายการในต่างจังหวัด โดยนักลงทุนที่เข้าซื้อเป็นผู้ประกอบการสถานพยาบาลที่มีธุรกิจอยู่แล้วในกรุงเทพฯ “โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม เป็นตัวเลือกที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากมีใบอนุญาตพร้อม ส่วนด้านคุณภาพ มีการเข้าลงทุนซื้อทั้งโรงพยาบาลที่มีคุณภาพสูงและคุณภาพรอง ในส่วนของโรงพยาบาลคุณภาพรอง หลังถูกซื้อ เจ้าของใหม่จะเข้าปรับปรุงสถานที่-อุปกรณ์และบริการต่างๆ ให้ดีขึ้นและเปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่” นางสุพินท์กล่าว อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเสนอขายน้อยมาก โดยเจแอลแอลได้รับการมอบหมายให้เป็นตัวแทนการขายธุรกิจโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในหัวเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัยและมีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยอาคาร 4 หลังซึ่งมีพื้นที่รวม 11,000 ตารางเมตร บนที่ดิน 4 ไร่ และยังมีที่ดินว่างสำหรับให้ขยายอาคารเพิ่มได้ […]

more... »

Sat, October 31 2015 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on เทรนด์รักสุขภาพมาแรง ดันนักลงทุนแห่ซื้อกิจการโรงพยาบาล