ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ จากประสบการณ์ทำงาน ซื้อ ขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน

รวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยสภาพแวดล้อม

บ้านสุขภาพอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน

คงต้องยอมรับความจริงกันว่า ปัจจุบันมนุษย์ ได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยความ ฟุ่มเฟือยและมากเกินความจำเป็น เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตตนเองจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะ เป็นปัญหาในเรื่องภาวะโลกร้อนต่อเนื่องถึงเรื่องอาหารการกินและการใช้ชีวิตในระบบ สังคมที่ซับซ้อน สิ่งเหล่านี้เริ่มย้อนกลับมาทำลายวงจรชีวิตของเราชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โมเดลการดำรงชีวิตใหม่ๆ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกที่ไม่อาจปฏิเสธในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเพื่อต่อลมหายใจให้กับชีวิตของตนเอง บ้านสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจใน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน บ้านสุขภาพคืออะไร มีความแตกต่างจากบ้านปกติที่อาศัยอย่างไร หากมองภาพกว้างๆ คงไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องความอบอุ่นใจจากการใช้ชีวิตร่วมกันในระบบครอบครัว ซึ่งยังคงเป็นหัวใจสำคัญของคำว่าบ้าน เพียงแต่ในอดีตการสร้างบ้านมักคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย มั่นคงเเข็งแรง และประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก มากกว่าที่จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ สำหรับบ้านสุขภาพ คือ ห่างไกลจากมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคำขวัญที่เราได้ยินบ่อยๆ ผสมผสานกับระบบการจัดบ้านให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ สามารถนำพลังจากลมและแสงแดด ซึ่งเป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด มาใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด บ้านสุขภาพต้องเริ่มที่การออกแบบ บ้านสุขภาพที่ดีจะต้องมีความโปร่ง มีหน้าต่างบ้านพอสมควร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงแดดเล็ดลอดเข้าถึงในบ้านได้ มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เช่น ห้องครัว ห้องนอน ภายในห้องน้ำควรมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งออกเป็นสัดส่วน เพื่อลดความอับชื้น ซึ่งเป็นบ่อเกิดของเชื้อรา บ้านสุขภาพ ต้องกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โครงสร้างบ้านตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งภายใน จะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้สี ควรหลีกเลี่ยงสีที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ควรเลือกวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ […]

more... »

Sat, June 21 2014 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on บ้านสุขภาพอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน

การให้ความสำคัญเกี่ยวกับฮวงจุ้ยและทิศทางของตัวบ้าน

ความเชื่อมีผลต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก้จะมีความเชื่อ และประเพณี ปฏิบัติ ท่าแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคมนั้นๆ อาทิเช่นการฝังศพของแต่ละเชื้อชาติ ศาสนา ก็จะมีพิธีกรรม พิธีการที่แตกต่างกันออกไป ส่วนความเชื่อตามหลักการของชัยภูมิและฮวงจุ้ยนั้นเป็นการสั่งสมประสบการณ์ของผู้คนในยุคสมัยที่เทคโนโลยียังไม่เจริญ แต่ประสบการณ์เหล่านี้เกิดจากการลองผิดลองถูก การพบจอของจริงมาก่อนแล้วจึงนำมาสั่งสอนลูกหลานกันต่อๆมาอีกทอดหนึ่ง จึงกลายเป็นความเชื่อ เป็นสังคม และเป็นวัฒนธรรม การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เราทราบกันดีก็คือ พลังของแม่เหล็กย่อมส่งผลต่อธาตุเหล็กเสมอ โดยที่ในเลือดของมนุษย์ทุกคนจะมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักนั่นเอง โดยที่เลือดของมนุษย์ทุกคนจะมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักนั่นเอง จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกระแสพลังของแม่เหล็กโลกจึงมามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนได้ บ้านของเราทุกคนก็เช่นกันเดียวกันที่ต่างก็สร้างอยู่ท่ามกลางสนามพลัของแม่เหล็กโลก โดยที่บ้านแต่ละหลังก็จะหันทำมุมกับเส้นแรงของแม่เหล็กไม่เท่ากัน โดยที่บ้านแต่ละหลังก็จะหันทำมุมกับเส้นแรงของแม่เหล็กไม่เท่ากัน จึงได้รับพลังงานที่แตกต่างกันเข้ามาอยู่ในบ้าน และด้วยเหตุที่ว่าพวกเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกันวันละ 8-10 ชั่วโมงทุกวัน ดังนั้นพลังของแม่เหล็กโลกที่สะสมตัวอยู่ในบ้านจึงได้อิทธพลต่อชีวิตของคนค่อนข้างมาก การสร้างบ้านในปัจจุบันผู้ปลูกบ้านบางรายให้ความสำคัญกับการดูฮวงจุ้ยหรือทิศทางของตัวบ้านก่อนสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆหรือการหันหน้าของตัวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะจ้างซินแสที่เชี่ยวชาญหรือมีชื่อเสียงในการดูฮวงจุ้ย การเลือกทิศบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญในทางฮวงจุ้ย เพราะประตูบ้านเป็นช่องเปิดที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของบ้าน ซึ่งเป็นจุดที่กระแสอากาศภายนอกจะมาเกิดปฏิสัมพันธ์กับอากาศภายในบ้านได้มากที่สุด หากเราเลือกบ้านที่หันไปในทิศทางใดก็จะเท่ากับเราเลือกที่จะรับพลังงานในรูปแบบนั้นๆ ยิ่งถ้าเราเลือกรับพลังงานในทิศที่เป็นมงคลแล้ว ก็ยิ่งเป็นการเสริมโชคลาภให้กับเจ้าของบ้านด้วย ความสำคัญกับการดูฮวงจุ้ยเพื่อสร้างบ้าน – ที่ดินไม่ควรอยู่ในทิศที่มีถนนวิ่งเข้าหา – ที่ดินไม่ควรเป็นรูปถุง หรือ หน้ากว้างหลังแคบ – หน้าที่ดินอิงน้ำและหลังพิงเขา ยกเว้นแต่ถ้าเป็นสายน้ำพุ่งเข้าหาที่ดินจะไม่ดี – ประตูหน้าต้องไม่ตรงกับประตูหลังโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นจะไม่ดี – ห้ามจอดรถหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใต้ห้องนอนใหญ่ – ห้ามมีแนวคานขวางบนเตียงนอน

more... »

Tue, June 3 2014 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on การให้ความสำคัญเกี่ยวกับฮวงจุ้ยและทิศทางของตัวบ้าน