ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ จากประสบการณ์ทำงาน ซื้อ ขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน

รวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยสภาพแวดล้อม

เทรนด์รักสุขภาพมาแรง ดันนักลงทุนแห่ซื้อกิจการโรงพยาบาล

เทรนด์รักสุขภาพมาแรง ดันนักลงทุนแห่ซื้อกิจการโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น จากรายงานของบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์

ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าโรงพยาบาลกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่อยู่ในภาคธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนแนวโน้มดังกล่าวมาจากการใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ และการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

“เมื่อพูดถึงการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไปมักหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภท ได้แก่ อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย และโรงแรม แต่ในความเป็นจริง การลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ยังเกิดขึ้นในภาคธุรกิจประเภทอื่นๆ อีกด้วย อาทิ การดูแลรักษาสุขภาพ อุตสาหกรรมการผลิต และโลจิสติกส์ เป็นต้น สำหรับธุรกิจการดูแลรักษาสุขภาพนั้น พบว่าเป็นภาคธุรกิจที่มีการลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากเป็นพิเศษเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด”

จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแสดงให้เห็นว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีการลงทุนซื้อขายสถานพยาบาลทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดขึ้นหลายรายการในต่างจังหวัด โดยนักลงทุนที่เข้าซื้อเป็นผู้ประกอบการสถานพยาบาลที่มีธุรกิจอยู่แล้วในกรุงเทพฯ

“โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม เป็นตัวเลือกที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากมีใบอนุญาตพร้อม ส่วนด้านคุณภาพ มีการเข้าลงทุนซื้อทั้งโรงพยาบาลที่มีคุณภาพสูงและคุณภาพรอง ในส่วนของโรงพยาบาลคุณภาพรอง หลังถูกซื้อ เจ้าของใหม่จะเข้าปรับปรุงสถานที่-อุปกรณ์และบริการต่างๆ ให้ดีขึ้นและเปลี่ยนไปใช้ชื่อใหม่” นางสุพินท์กล่าว

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเสนอขายน้อยมาก โดยเจแอลแอลได้รับการมอบหมายให้เป็นตัวแทนการขายธุรกิจโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในหัวเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัยและมีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยอาคาร 4 หลังซึ่งมีพื้นที่รวม 11,000 ตารางเมตร บนที่ดิน 4 ไร่ และยังมีที่ดินว่างสำหรับให้ขยายอาคารเพิ่มได้ ทั้งนี้ เป็นการเสนอขายในลักษณะของการให้นักลงทุนที่สนใจยื่นเสนอราคา นับจากวันนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม โดยขณะนี้มีนักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากโอกาสที่จะมีโรงพยาบาลคุณภาพดีเสนอขายมีไม่มากนัก

Sat, October 31 2015 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on เทรนด์รักสุขภาพมาแรง ดันนักลงทุนแห่ซื้อกิจการโรงพยาบาล

การเลือกใช้วัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะทำให้เราเจ็บป่วยได้

32

เวลาจะสร้างบ้านหรือซื้อบ้านเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงปัจจัยหลักต่างๆ เช่น งบประมาณ ความสวยงาม รูปแบบและการใช้งาน เป็นต้น บางคนที่มีความต้องการที่ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดก็อาจจะมีความต้องการเพิ่มเติมเช่นจะต้องเป็นบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องประหยัดพลังงาน ต้องดูแลรักษาง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือ จะทำอย่างไรถึงจะได้บ้านที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้อยู่อาศัยได้อยู่ดีมีสุข สิ่งแวดล้อมภายในบ้านหมายถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ในตัวบ้านที่มีผลต่อการใช้ชีวิตสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างในตัวบ้าน กลิ่นต่างๆ ที่อยู่ในบ้านอากาศที่อยู่รอบๆ ตัวเราการออกแบบตัวอาคารการจัดวางพื้นที่ใช้สอยในบ้านที่มีผลต่อการใช้ชีวิต ฯลฯ

เมื่อใดก็ตามที่สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไม่สมดุลหรือผิดปรกติ คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทางร่างกายและจิตใจก็คือตัวเราเองที่อาศัยอยู่ในบ้านบางคนเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กเจ็บไข้ได้ป่วยแต่หาสาเหตุไม่เจอหรือได้เกิดอุบัติเหตุเล็กๆ ภายในบ้าน บ้านบางหลังร้อนอบอ้าวจนแทบอยู่ไม่ได้ถ้าไม่เปิดแอร์ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงที่เข้ามาใช้อาคารร่วมกับเราเป็นครั้งคราว ก็จะพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยและที่น่าเป็นห่วงก็คือ หลายคนอยู่อาศัยกับสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาจนกลายเป็นความเคยชินหรือไม่ได้สังเกตว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของตัวเองกำลังย่ำแย่ลงเรื่อยๆ ลองมาสำรวจกันว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในบ้านของเราในตอนนี้เป็นอย่างไร และทางวิทยาการแนะนำวิธีปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านเราได้อย่างไรบ้าง

การเลือกใช้วัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะทำให้เราเจ็บป่วยได้ เช่น ฝุ่น สารเคมี เชื้อรา เป็นต้น  เรามาดูหลักในการเลือกซื้อวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยกับสุขภาพง่ายๆ ตามนี้ค่ะ ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ปล่อยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกมา วัสดุตกแต่งบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านควรเลือกประเภทที่มีการรับรองว่าปลอดภัยจากสาร VOC ก็จะช่วยให้เราไม่ต้องอยู่ร่วมชายคาเดียวกับสาร VOC ที่เรารับเข้าสู่ร่างกายผ่านการสูดดม นานไป อาจจะก่อโรคร้ายให้กับเราได้โดยเราสามารถตรวจสอบได้มาตรฐานสินค้าที่ระบุไว้ข้างบรรจุภัณฑ์ ว่าวัสดุชิ้นนั้นมีตรามาตรฐานรับรองความปลอดภัยไหมหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ขายสินค้าหรือถ้าเป็นไปได้อย่าลืมขอดูใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้วย ต้องเป็นวัสดุที่ไม่เก็บฝุ่นและสะสมความชื้นโดยเฉพาะวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของเส้นใย หรือผ้า เช่น พรม ผ้าม่าน เพราะฝุ่นและความชื้นทำให้เราเกิดโรคภูมิแพ้ได้หากเป็นไปได้ควรเลือกวัสดุที่สามารถถอดซักได้หรือเป็นวัสดุที่สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้ เนื่องจากเชื้อราเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บเล็กๆ น้อยๆ อย่างภูมิแพ้จนถึงโรคร้ายที่อาจเสียชีวิตได้อย่างมะเร็ง

Thu, October 1 2015 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on การเลือกใช้วัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะทำให้เราเจ็บป่วยได้

โครงสร้างและการตกแต่งบ้านจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร

อยากรู้กันไหมล่ะว่าโครงสร้างและการตกแต่งบ้านจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร แล้วทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริงหรือเปล่า? มามะ ตามมาดูกัน

รักษาความสะอาด

อย่างที่บอกว่าความสะอาดภายในบ้านก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญลำดับต้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเรา เพราะถ้าอาศัยอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่น และความสกปรกที่หมักหมมอยู่ตามจุดต่าง ๆ เชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียคงเข้ามาคุกคามร่างกายเราได้โดยง่าย โดยเฉพาะกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว และทราบไหมคะว่า 90% ของความสกปรกในบ้านนั้นมาจากเท้าทั้ง 2 ข้างของเราทุกคนนี่แหละค่ะ ที่นำทั้งฝุ่นและเชื้อโรคเข้ามาปะปนภายในบ้านด้วยการย่ำเดินไปมา

ดังนั้น คงจะดีกว่าหากเราจะป้องกันฝุ่นเข้าบ้านในระดับหนึ่งด้วยการถอดรองเท้า และเช็ดเท้ากับผ้าเช็ดเท้าก่อนเข้าบ้าน หรือจะเปลี่ยนมาใส่รองเท้าสำหรับใส่เดินภายในบ้านด้วยก็จะดีมาก เป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นและความสกปรกลงไปได้ถึง 60% เลยทีเดียว และที่สำคัญ หมั่นปัดกวาดเช็ดถูบ้าน รวมถึงล้างฟิลเตอร์เครื่องปรับอากาศด้วย เพื่อให้บรรยากาศภายในบ้านสะอาดสดชื่นอยู่เสมอนะจ๊ะ

ต้นไม้ในบ้านช่วยกรองอากาศ

นอกจากการใช้ต้นไม้ประดับภายในบ้านจะให้ความสวยงามสดชื่นแก่ผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังสามารถเป็นเครื่องกรองอากาศชั้นเยี่ยมได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสาร VOCs หรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย และสารฟอร์มาดีไฮด์ (formaldehyde) ที่แฝงมาในเฟอร์นิเจอร์และสีทาบ้านก็เอาอยู่ เพราะกลไกการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช จะต้องกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตออกซิเจนออกมา และในกระบวนการนี้ก็จะดูดสารพิษไปด้วยนั่นเอง

โดยต้นไม้ที่เหมาะจะนำมาไว้ในบ้านก็จะเป็นพลูด่าง ลิ้นมังกร เศรษฐีเรือนใน สาวน้อยประแป้ง ซึ่งทั้งหมดนี้จัดเป็นพืชที่ไม่ชอบแดดมาก ปลูกง่ายและมีความทนทาน

ความรกมาพร้อมความอ้วน

จากการศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโกพบว่า คนที่อยู่ในบ้านที่รกและไม่เป็นระเบียบ จะมีความเครียดในระดับที่สูงกว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่สะอาดเรียบร้อย และยังจะมีภาวะเหนื่อยล้า ไร้เรี่ยวแรง และมีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล (hormone cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารเพิ่มขึ้น ทำให้กินอาหารได้มากกว่าปกติถึง 200-1,000 กิโลแคลอรี่เลยทีเดียว

ดังนั้น คงดีกว่าถ้าเราจะจัดเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อะไรที่ไม่ได้ใช้หรือไม่มีประโยชน์กับเราแล้วก็บริจาค หรือเก็บทิ้งซะ และหมั่นทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ อย่าลืมว่าการทำงานบ้านจัดเป็นการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์คูณ 2 นะคะ อีกทั้งถ้าบ้านไม่รกไปด้วยข้าวของมากมาย ก็จะช่วยลดปริมาณฝุ่นไปได้อีกด้วย

ปลูกผักขจัดความเครียด

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้แนะนำให้ปลูกผักหรือต้นไม้สีเขียวภายในบริเวณบ้านบ้าง เพราะจากการวิจัยพบว่า แค่เราปลูกผักหรือต้นไม้ใบเขียว หรือเพียงแค่การดูมันค่อย ๆ เจริญเติบโตในแต่ละวัน ก็สามารถช่วยลดความตึงเครียด ลดความดันโลหิต และลดความเสี่ยงอีกสารพัดโรคได้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องปลูกสวนผักจริงจังอะไรมากมายก็ได้ เพียงแค่ปลูกในพื้นที่เล็ก ๆ หลังบ้าน หรือปลูกในกระถางเล็ก ๆ แล้วตั้งในจุดที่สังเกตง่าย เท่านี้ก็จะช่วยทำให้บรรยากาศในบ้านสดชื่น ร่มรื่น แถมได้กินผักปลอดสารพิษอีกด้วยนะคะ

ตกแต่งบ้านอย่างที่ต้องการ

ความสุขในบ้านไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดบ้านที่ใหญ่โตโออ่า แต่เป็นการตกแต่งและสไตล์บ้านที่ตรงกับใจคนอาศัย อยู่แล้วให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและอบอุ่นต่างหาก ซึ่งเมื่อเราอยู่ในที่ที่อยากอยู่ ก็จะสบายใจ มีความสุข และส่งผลไปถึงสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเอง

เพิ่มความสว่าง

บ้านที่มืดทึบอับแสงคงไม่ให้ความรู้สึกเบาสบายกับผู้อยู่อาศัยแน่ ๆ อีกทั้งยังจะทำให้บ้านไม่ได้รับแสงแดด และพลังธรรมชาติเพื่อช่วยกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรีย ทางที่ดีจึงควรจะออกแบบบ้านให้สามารถเปิดโล่ง เพื่อให้รับแสงแดดได้สะดวก แต่ถ้ากลัวเรื่องความร้อน ก็สามารถติดมู่ลี่ หรือม่านกั้นแสงเสริมเข้าไปอีกแรงได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้ลมโกรกไล่กลิ่นเหม็นอับ และเชื้อโรคออกจากบ้านไปด้วย พยายามให้บ้านได้รับแสงจากธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะ เพราะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบอกว่ามันสามารถทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และมีพลังงานไปทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยล่ะ

ปรับเปลี่ยนห้องที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน

หากว่าที่บ้านมีห้องที่ไม่ค่อยได้เปิดใช้ หรือมีพื้นที่กว้าง ๆ ที่แทบจะเรียกว่ารกร้าง ลองปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องออกกำลังกาย หรือห้องดูหนังของครอบครัว หรือจะปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์ทำอะไรดีกว่าไหม เพราะปล่อยไว้เฉย ๆ ก็เสี่ยงจะมีฝุ่นมาเกาะจับ เหนื่อยให้ต้องทำความสะอาดกันวุ่นวาย แถมเปลืองพื้นที่โดยใช่เหตุอีกด้วย เปลี่ยนมาทำเป็นห้องที่จะช่วยให้เราได้ขยับร่างกายออกกำลังหรือเป็นที่สร้างความบันเทิงให้จิตใจดีกว่าเนอะ

ซ่อมแซมให้น่าอยู่

ถ้าตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในบ้าน แล้วต้องเจอกับประตูบ้านเก่า ๆ สีอึมครึมที่ผุพังไปไม่น้อย ก็คงสร้างความรู้สึกหดหู่อย่างช่วยไม่ได้นะคะ รวมไปถึงข้าวของในบ้านที่ไม่่ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยก็เช่นกัน ก็คงให้ความสะดวกสบายกับผู้อยู่อาศัยได้ไม่เต็มที่

ดังนั้น ถ้าเริ่มรู้สึกแย่กับบ้านด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ก็ลุกมาจัดการตั้งแต่การซ่อมแซมประตูหน้าบ้าน ทาสีแจ่ม ๆ อย่างสีแดง เพื่อกระตุ้นความตื่นตัวของร่างกายเข้าไปหน่อย และเปลี่ยนหรือซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ที่เกือบพัง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้บ้านกลับมาน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนกายใจอย่างแท้จริง

กำจัดของแห่งความทรงจำแย่ ๆ

ข้าวของที่แฟนเก่าซื้อให้ หรือของที่คอยเตือนใจให้คุณกลับไปนึกถึงช่วงเวลาแย่ ๆ ของชีวิต สิ่งของเหล่านี้ถ้าอยู่ในบ้านก็คงไม่พ้นทำให้คุณรู้สึกแย่แน่นอน ดังนั้นจะเก็บไว้เป็นติ่งให้เจ็บปวดทำไมกันล่ะ เอาไปบริจาค หรือโยนทิ้งไปซะเลยถ้าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์กับคนอื่นอีกต่อไปแล้ว บ้านไม่รกและคุณจะมีความสุขขึ้นด้วย ไม่เชื่อลองดู

เพิ่มความสบายให้มุมโปรด

เชื่อว่าทุกคนจะต้องมีมุมโปรดที่ชอบขลุกอยู่ทั้งวัน หรือเป็นมุมที่ใช้งานบ่อยที่สุดอย่างแน่นอน อย่างเช่นบางคนอาจจะชอบนอนดูทีวีในห้องรับแขก หรือคู่รักอาจจะชอบนอนกอดกันดูหนังในวันหยุด

ฉะนั้น หากรู้ว่าตัวเองใช้เวลาอยู่ในจุดใดของบ้านมากที่สุด ก็แนะนำให้เพิ่มความสุขให้ตัวเองด้วยการจัดห้องหรือมุมนั้นให้เหมาะสมกับการใช้งาน ถ้าเก้าอี้ หรือโซฟาที่มีอยู่ ไม่ได้ทำให้คุณนั่งสบาย ก็เปลี่ยนเป็นโซฟาเบดมาไว้ในห้องรับแขกแทนก็ได้ เพื่อให้นั่งสบายและเหมาะกับการใช้งานมากขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการจัดแต่งบ้านที่จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคภัยต่าง ๆ และทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ง่าย ๆ เห็นไหมคะว่าความสุขและสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากที่บ้านเรานี่เอง เพราะเพียงแค่กินอิ่ม นอนอุ่นในที่ที่สุดแสนสบาย ก็จะทำให้เรามีความสุขทั้งกายใจ และเมื่อสุขภาพจิตดี โรคภัยไข้เจ็บก็จะเข้ามาคุกคามได้ยาก เหลือก็แต่ต้องเลือกกินให้ถูก และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เท่านี้สุขภาพดี ๆ ก็จะไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะ

Sat, August 22 2015 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on โครงสร้างและการตกแต่งบ้านจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร

การจัดสวนในบ้านเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย

เชื่อหรือไม่ว่าการจัดสวนในบ้านนั้นนอกจากจะทำให้บ้านสวยงามร่มรื่นขึ้นแล้ว ทั้งกิจกรรมการจัดสวน และคุณสมบัติหลายๆประการของสวนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ การใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ทำให้ร่างกายและจิตใจสดชื่น มีชีวิตชีวา ซึ่งคนเราจะสัมผัสกับธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสทุกส่วน ตั้งแต่ตา หู จมูก ลิ้น ผิวสัมผัส และอารมณ์ความคิด ดั้งนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากจะสรุปง่ายๆว่า สวนที่ดีต่อสุขภาพ ขั้นแรกคือสวนที่สวยงาม เพราะการได้มองเห็นสิ่งสวยงาม ทำให้เกิดความประทับใจและมีความสุข

การจัดสวนให้สวยงามนั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ในด้านศิลปะผสมผสานกับความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณเป็นพื้นฐาน ซึ่งสวนสวยของใครจะเป็นแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมความชอบเป็นสำคัญ รวมไปถึงเสียงที่มีในสวน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของความพึงพอใจ เสียงที่เราได้ยินนั้นมีตั้งแต่เสียงของธรรมชาติ เช่น เสียงลม เสียงน้ำ เสียงใบไม้ไหว เสียงนกร้อง ฟังแล้วสบายใจหรือไม่สบายใจก็ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคน เรื่อยไปจนถึงเสียงประดิษฐ์ หรือเสียงเครื่องยนต์กลไกที่ติดตั้งเอาไว้ในสวน เช่นเสียงปั๊มน้ำ หรือเสียงที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์บางอย่าง ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความรำคาญรบกวนผู้อยู่อาศัย

ถัดมาจากเรื่องที่ตาเห็น และหูได้ยินก็คือเรื่องของกลิ่น ต้องยอมรับกันทีเดียวว่า สิ่งที่สร้างหรือทำลายบรรยากาศของสถานที่ต่างๆได้รวดเร็วที่สุดก็คือกลิ่น เพราะร่างกายและจิตใจของคนเราจะสามารถตอบสนองต่อการรับกลิ่นทำให้เกิดความรู้สึกหรือจินตภาพๆได้ในเวลาเร็วกว่าเสี้ยววินาที จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีวัฒนธรรมการใช้น้ำหอมเครื่องหอมหรือน้ำยาดับกลิ่นต่างๆขึ้นทั่วโลก กลิ่นที่ควรมีในสวนของเราน่าจะเป็นกลิ่นที่ดีของธรรมชาติ เช่น กลิ่นดิน กลิ่นหอมของดอกไม้ แต่กลิ่นของธรรมชาติหรือกลิ่นสวนที่ไม่พึงมีอย่างเช่น กลิ่นปุ๋ย กลิ่นหมักหมมของวัชพืช หรือกลิ่นอับชื้น รวมถึงกลิ่นของพืชหรือดอกไม้บางชนิดที่มีสารก่อภูมิแพ้ ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้นเพราะนอกจากจะทำให้เสียสุขภาพจิตแล้วยังอาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือเจ็บป่วยได้

และไม่ว่ายุคนี้หรือยุคไหนๆ สวนที่กินได้ก็ยังเป็นหนึ่งในสวนยอดนิยมเสมอ การปลูกพืชที่มีดอกผลใบใช้เป็นอาหารหรือยาได้ถือเป็นความฉลาดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว หรือพืชสมุนไพรประจำบ้าน เช่น พริก กระเพรา โหระพา สะระแหน่ มะกรูด เรื่อยไปจนถึงผลไม้ที่ปลูกในบ้านเพราะปลูกง่ายดูแลง่าย อย่างมะละกอ มะม่วง มะยม มะเฟือง ฝรั่ง ฯลฯ ทำให้เราได้บริโภคพชผักผลไม้ปลอดสารอีกทั้งยังช่วยประหยัดเงินได้ด้วย

เมื่อพูดถึงผิวสัมผัสของสวน ในที่นี้หมายถึงผิวสัมผัสในภาพรวม บางคนอาจชอบสวนที่ดูเป็นธรรมชาติ ใช้วัสดุธรรมชาติหรือเลียนแบบธรรมชาติให้ใกล้เคียงที่สุด ในขณะที่บางคนอาจชอบสวนที่มีลักษณะเป็นระเบียบและมีรูปทรงแบบประดิษฐ์ วัสดุที่ใช้หรือผิวสัมผัสของสวนที่ได้ก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่น การปูพื้นด้วยหญ้า หรือ หินธรรมชาติ ที่ดูแล้วอ่อนโยนนุ่มนวล ก็จะให้ความรู้สึกต่างจากการปูพื้นด้วยวัสดุประเภทบล็อกสำเร็จรูป หรือพื้นซีเมนต์ ที่อาจดูแข็งกระด้าง ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันขึ้นกับความชอบและรูปแบบการใช้งาน ทั้งนี้การเลือกให้เหมาะกับการใช้งานเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะวัสดุบางชนิดอาจมีคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดปัญหากับการใช้งานบางประเภท เช่น สวนที่ต้องมีการใช้พื้นที่ภายนอกมากๆ อาจไม่เหมาะกับการปูพื้นหญ้าที่อาจจะเฉอะแฉะ การปลูกต้นไม้รกครึ้มเกินไป ควรเลือกวัสดุปูพื้นที่มีผิวเรียบและไม่ลื่น เหมาะแก่การใช้งาน และปลูกต้นไม้ให้ดูโปร่งโล่งเป็นแถวเป็นแนว ทำให้เหลือพื้นที่ใช้งานเป็นสัดเป็นส่วน หรือได้ร่มเงา ดังนี้เป็นต้น

สุดท้ายเป็นเรื่องของความชอบและความพึงพอใจ เหตุผลของความชอบของคนเรานั้นมีหลากหลาย อีกทั้งยังมีชุดความคิดที่นำมาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจเลือกแตกต่างกัน บางคนเชื่อในเรื่องโชคลาง ไสยศาสตร์ หรือฮวงจุ้ย การจัดสวนให้ถูกใจก็ต้องคำนึงถึงหลักการที่ตนเองเชื่อถือ หากผิดหลักไปก็ทำให้ไม่สบายใจ บางคนมีความสนใจในหลักชีววิถีหรือการจัดสวนแบบธรรมชาติ ก็จะต้องพยายามจัดการสวนให้ถูกหลักธรรมชาติอย่างที่สุด ตั้งแต่ลักษณะพืชพรรณ ทิศทางแดดลม ทางน้ำไหล เรื่อยไปจนถึงการดูแลป้องกันศัตรูพืชปละการกำจัดของเสีย ฯลฯ บางคนชอบสวนตามแบบบ้านในหนังสือ ก็พยายามลอกแบบตามให้เหมือนเป๊ะ ในขณะที่บางคนอาจจะชอบลองอะไรใหม่ๆ ฯลฯ ซึ่งใครชอบแบบไหนก็ทำไปตามแบบนั้น เพราะความสุขและความพึงพอใจของการใช้ชีวิตในบ้าน คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเรามีพลังใจออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกในแต่ละวัน บ้านจึงต้องเป็นเสมือนจุดชาร์จแบตเตอรี่ให้กับร่างกายและจิตใจของสมาชิกทุกคนในครอบครัว สวนที่ถูกใจเราก็เป็นหนึ่งในจุดชาร์จแบตเตอรี่ที่ดีเยี่ยมเมื่อกลับมาถึงบ้าน การได้มีเวลาดูแลสวน รดน้ำพรวนดิน นั่งฟังเสียงนกร้อง ตากลมเย็นๆ ชมต้นไม้ที่เราปลูกไว้ผลิยอดอ่อน หรือออกดอกออกผล คือเหตุผลหนึ่งในความชื่นอกชื่นใจ และความรู้สึกดีๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งกับร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกัน จึงไม่น่าแปลกใจ หากพบว่าตนเองมีสุขภาพดีขึ้น เมื่อได้ใช้เวลามากขึ้นกับสวนที่เรารัก

Mon, July 13 2015 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on การจัดสวนในบ้านเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย

เคล็ดลับดีๆสร้างบ้านเพื่อสุขภาพที่หลายคนยังไม่รู้

เติมเต็มความสุขของการพักอาศัยให้บ้านกลายเป็นยิ่งกว่าวิมาน เมื่อเราสามารถแปลงโฉมให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดของการพักผ่อนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเราได้อย่างที่หลายคนยังไม่รู้ คุณภาพชีวิตที่ดีคือ สิ่งที่ทุกคนโปรดปราน โหยหาและพยายามไขว่คว้ามา

บ้านจึงเป็นสถานที่แห่งความอบอุ่นที่จะช่วยให้เราได้รับสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ หากใครยังไมรู้ว่าจะสร้างสรรค์แบบไหน เราลองมาดูไอเดียดีๆ ที่จะเติมเต็มสุขภาพชีวิตให้สมบูรณ์ด้วยโอบกอดจากบ้านหลังน้อยที่เรารักกันดีกว่าค่ะ

เติมสีสันให้บ้านผ่อนคลายสบายตา
เพื่อความผ่อนคลายอย่างเต็มที่ ควรเลือกสีสันที่จะช่วยทำให้เรารู้สึกมีความสุขและอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความอบอุ่น เติมเต็มการพักผ่อนที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันได้อย่างเต็มที่ ทางที่ดีลองเลือกสีอ่อนๆ ในการตกแต่งบ้านให้มากขึ้น แม้ว่าการใช้สีสันสดใสจะช่วยทำให้บ้านมีเสน่ห์ แต่สำหรับใครที่ต้องการเน้นความผ่อนคลาย ก็ต้องหันมาเลือกใช้โทนสีอย่างพาสเทลหรือเอิร์ธโทนที่ให้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ส่วนเฟอร์นิเจอร์ เน้นไปที่ความเรียบง่าย สีสันกลมกลืนไปกับโทนสีโดยรวมของบ้าน หรือเน้นลวดลายที่มีความเป็นธรรมชาติอย่างเฟอร์นิเจอร์ไม้.. ที่ให้กลิ่นอายความหอมหวานอย่างลงตัว

เสียงบรรเลงจากดนตรีธรรมชาติ
สายลมที่พัดผ่านเข้ามา ใบไม้ที่พริ้วไหวอยู่ในมุมโปรดของสวนหน้าบ้าน หรือจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกเอาไว้ข้างกำแพง เสียงเสียดสีของใบไม้ที่ไหวเคลื่อนไปตามแรงลมคือ เสียงบรรเลงจากธรรมชาติอันไพเราะ ช่วยขับกล่อมให้เราได้มีความสุขและผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ ยิ่งบ้านไหนเน้นการปลูกต้นไม้เอาไว้มาก มักจะมีเหล่านกน้อยที่ช่วยเข้ามาแต่งแต้มสีสัน ช่วยสร้างบทเพลงบรรเลงให้เสนาะหูมากยิ่งขึ้น

เติมความสะอาดให้บ้านเพื่ออากาศบริสุทธิ์
เพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิกภายในบ้าน การช่วยกันดูแลความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นและไม่ควรมองข้าม ควรหมั่นกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกทั้งหลาย จัดบ้านให้ดูเป็นระเบียบ กำจัดเศษขยะที่เป็นต้นตอของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะนำมาทั้งเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นอับที่อบอวลอยู่ภายในบ้าน เมื่อบ้านสะอาดหมดจด อากาศที่บริสุทธิ์ก็ย่อมพัดผ่านเข้ามาให้เราได้สูดความสุขกันได้อย่างเต็มปอด

เพียงเท่านี้ เพื่อนๆ ก็จะสามารถสร้างบ้านเพื่อเติมเต็มสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองกันได้อย่างง่ายๆ แล้วบ้านก็จะกลายเป็นสถานที่แห่งการเยียวยาสุขภาพกายใจได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่ทุกคนต้องการค่ะ

Mon, April 20 2015 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on เคล็ดลับดีๆสร้างบ้านเพื่อสุขภาพที่หลายคนยังไม่รู้